מאמרים אחרונים

יצירת קשר מהירה

לייעוץ רפואי יש לפנות אך ורק בפורומים

שלח

צלילות הדעת וכושר החשיבה (הקוגניציה) בחולי FMF מבוגרים.

מאת: ד"ר ארתור ליבוביץ, ד"ר מירב לידר,ד"ר יהודה באומל, פרופ' אבי ליבנה, פרופ' רפי סגל.
IMAJ) ) Israel Medical Association 469-472 ;8;2006

תקציר: בעבודה זו נבדקה צלילות הדעת ויכולת החשיבה (קוגניציה) ב-50 חולי FMF בגילאי 65 ומעלה, (הגיל הממוצע 75 שנה), הנוטלים קולכיצין עשרות שנים (משך ממוצע 25 שנה). נערך מבחן הבודק יכולות קוגניטיביות אלה, הנקרא מבחן Mini-Mental . המבחן נערך לשם השוואה בין 2 קבוצות, האחת של חולי FMF והשניה של קבוצת פנסיונרים בני אותו גיל, מין והשכלה. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצת חולי FMF לאנשים בקבוצת הבקורת. אולם דוקא חולי FMF הראו קוגניציה טובה בהרבה מזו של האוכלוסיה הכללית המותאמת להם במשתנים השונים. מתוצאות עבודה זו ניתן להסיק שלא המחלה ולא נטילה ממושכת של קולכיצין פוגעים באופן כלשהוא ביכולות המנטליות של החולים ,יתכן אפילו שלחולים הנוטלים קולכיצין יתרון מסוים.